Här spelar du en utmanande, till viss del kuperad skogs- och parkbana med höga betyg i gäst- och medlemsundersökningar. Många av hålen ramas in av vacker värmländsk tallskog. Närheten till Vänern bidrar till en förhållandevis tidig och lång spelsäsong.

Om banan: öppnades 1991, banarkitekt Sune Linde. Antal hål: 18. Par: 71